دراز و نشست قورباغه ای

اطلاعات تمرین :
نام تمرین : دراز نشست قورباغه
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگه : –
وسایل مورد نیاز: –
سطح تمرین : متوسط

آموزش تمرین :
1. به پشت دراز بکشید .کف پا رو به هم دیگه بچسبونید و پا رو به سمت بیرون باز کنید.این وضعیت شروع تمرینه.
2.دست ها رو به صورت ضربدری روی سینه ها قرار بدید.
3.به آرامی بلند بشید تا زمانی که عضلات شکم منقبض بشن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*