دیانابول بدنسازی

نام فارسی:دیانابول

نام انگلیسیدیانابول :DIANABOL

توضیح دیانابول:دیانابول بدنسازی یا بدن سازی

دیانابول استروئیدی بسیار قوی و پر قدرت که مور علاقه آرنولد بدنساز مشهور بوده است.

افزایش وزن دیانابول بدن تا ۴ پوند  در هفته  با استفاده از  دیانابول گزارش گردیده است.

از انجا که نیمه عمر دیانابول ۳٫۵ الی ۴٫۵ ساعت میباشد دز های مصرفی دیانابولرا به چند قسمت در روز تقسیم مینمایند تا سطح سرمی خون ثابت بماند.

از مصرف دیانابول به همراه اکسی متالون برای نابودی کبد خود استفاده ننمایید!!

میزان مصرف دیانابول در مردان:  ۱۵-۵۰ میلیگرم در روز

میزان مصرف دیانابول در خانم ها: ۵-۱۰ میلیگرم در روز

دیانابولعامل فشار خون بالا:بله

دیانابول احتباس آب در بدن: بله

دیانابول سمی برای کبد : بله

نام ها تجاریدیانابول :

NAPOSIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*