ورزش فيتنس

اسکات یکی از بهترین تمرین های کامل و ترکیبی برای بالا بردن قدرت عضلانی و استقامت در نیم تنه ی پایین است.اسکات به طور عمده عضلات جلوی پا و نشیمن گاه را تقویت می کند، ولی وضعیت های مختلف پا و عمق اسکات می تواند عضلات دیگر پا را تحت تاثیر قرار دهد.اسکات را می توان با هالتر،دمبل،دستگاه اسمیت و در وضعیت های مختلف انجام داد.در این پست کراس فیتنس چند نوع از آن ها را به شما معرفی می کنیم.crossfitness squat weight
اسکات پشت

شما وزنه را بر روی عضلات ذوزنقه ای در پشت گردن می گذارید و با نشیمن گاه روی زمین می نشینید یا خیلی به آن نزدیک می شوید.
اسکات جلوcrossfitness front squat

مانند اسکات پشت است ولی این دفعه وزنه بر روی قفسه ی سینه قرار می گیرد. برای خیلی از افراد این حرکت بسیار سخت تر از اسکات پشت است .در این حالت هم در حالیکه وزنه را در مقابل قفسه ی سینه قرار داده اید با نشیمن گاه خود به زمین نزدیک شوید.
اسکات با دمبل

دمبل می تواند در حالت های مختلفی قرار بگیرد.روی شانه ها،کنار بدن یا حتی بر روی قفسه ی سینه.
اسکات اسپیلیت

crossfitness dumblle squatاین نوع اسکات امروزه خیلی دیده نمی شود.یک پا جلو و یک پا را عقب بگذارید در حالیکه وزنه را بلند کرده اید خم شوید و صاف شوید.
اسکات وزنی

در این حالت پاها دورتر از هم قرار می گیرند و همان حرکت اسپیلیت را انجام می دهید.در حالیکه به زمین تکیه کرده اید.
هک اسکاتcrossfitness hack squat

این حرکت هم تقریبا از مد افتاده است و بیشتر با استفاده از دستگاه انجام می شود ولی در هر صورت می توانید با یک وزنه در پشت پاهایتان آن را انجام دهید.
اسکات با یک پا

این حرکت نیازمند استقامت و تعادل است.می توانید از چیز های دیگر برای ایجاد تعادل استفاده کنید. مثلا یکی از پاهایتان را روی صندلی بگذارید و با پای جلویی حرکت اسکات اسپلیت را بروید.
اسکات پهنcrossfitness wide squat

به دلیل قرار گرفتن دور از هم پاها به این اسم مشهور شده است.این اسکات عضلات داخل ران را هم فعال می کند.
دستگاه اسمیت

دستگاه اسمیت یکی از دستگاه های استاندارد است که در بیشتر باشگاه های مدرن دیده می شود.شما می توانید اسکات جلو و عقب را با این دستگاه با امنیت بیشتری بروید.البته به دلیل دامنه حرکت محدود آن،عضلات را کمتر تحت تاثیر قرار می دهد،تا اسکات آزادانه و بدون استفاده از دستگاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*