کرانچ با کابل ایستاده

اطلاعات تمرین :
نام تمرین : کرانچ با کابل ایستاده
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگه : –
تجهیزات : –
سطح تمرین : مبتدی

آموزش تمرین :
1.دستگاه کابل رو به مقدار وزنه مناسب مجهز کیند.
1.صاف بایستید و دسته کابل رو روی کول خود قرار بدید. این وضعیت شروع تمرین شماست.
2.در حالی که کابل را روی سرشانه راست قرار داده اید به آرامی به سمت چپ خم بشید.
3.یک ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع برگردید.
4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنید .
5.تمرین را برای سمت دیگر نیز انجام بدید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*