3 روزه 5 کیلو وزن کم کنید!

شاید بنظرتون ان عجیب بیاد که بشه 3 روزه 5 کیلو وزن کم کرد. اما با این رژیم سیب زمینی که توی این مقاله بهتون ممیگم واقعا میشه اینکارو کرد!

دوستان حواستون باشه که انجام دادن این رژیم یکم سخته اما کاملا ارزششش رو داره.

روز اول

صبحانه: یک سیب زمینی پخته بدون نمک، یک فنجون ماست

ناهار: 2 سیب زمینی پخته بدون نمک، یک فنجون ماست

شام: 2 فنجون ماست

روز دوم

صبحانه: یک فنجون ماست

ناهار: 2 سیب زمینی پخته بدون نمک، یک فنجون ماست

شام: یک سیب زمینی پخته بدون نمک، یک فنجون ماست

روز سوم

صبحانه: یک سیب زمینی پخته بدون نمک

ناهار: یک سیب زمینی پخته بدون نمک، یک فنجون ماست

شام: یک فنجون ماست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*